Dr. Kapronczi Mihály

önkormányzati képviselő

Dr. Kapronczi Mihály

önkormányzati képviselő

Üdvözöllek!

I. Ki is dr. Kapronczi Mihály?

45 éves vagyok, jogi egyetemi és főiskolai diplomával. Édesapám agrártudományi egyetemet végzett, édesanyám több diplomával rendelkező középiskolai tanár volt nyugdíjba vonulásáig. Édesapám politizált is, 1994. és 2002. között országgyűlési képviselő volt, mezőgazdasági és honvédelmi bizottsági tag, valamint az országgyűlés jegyzője is volt négy éven át. Szüleim Farmosra költözése után édesapám 2019-ben elhunyt, édesanyámmal mai napig szoros a kapcsolatom, ő szintén Farmoson él. Közéleti érdeklődésemmel tehát egyben családi hagyományt is ápolok.

Két nővéremmel a 70-es 80-as években inkább szerény, mint átlagos anyagi körülmények között nevelkedtünk.

Közel 12 éve kötődök Farmoshoz. Farmosi származású feleségemmel, két gyermekünkkel élünk itt.

II. Múltam

Tanulmányaimmal együtt szűk húsz évet töltöttem el köz szolgálatában és ha hozzáadjuk az elmúlt időszak helyi önkormányzati képviselői tevékenységét is akkor ez a szám már jóval meg is haladja a húsz évet.

Rendőri munkámban is fontosnak tartottam a köz szolgálatát. Jogi doktori, a tiszthelyettesi és tiszti eskümben is az emberek védelmére és a törvényesség betartására és betartatására tettem hitet.

III. Szakmai tapasztalatok

Korábbi szolgálatom során két alkalommal is volt lehetőségem éveket eltöltenem háború sújtotta övezetben, ahol a nemzeti, nemzetiségi kisebbségek valamint hátrányos helyzetű csoportok helyzetével kimerítően foglalkoztam nemzetközi csoport tagjaként, továbbá korrupció ellenes mentorként is tevékenykedtem. Így összehasonlításképpen nemzetközi tapasztalatot és tudást is szereztem.

Az emberi méltóság, az emberhez méltó környezet, a magán- és köztulajdonhoz való hozzáférés, a szabad helyváltoztatás joga, a gyermekvédelem,  a családon-párkapcsolaton belüli erőszak, és az egyéb szempontból hátrányos helyzetűnek mondható csoportok segítése terén hazai és nemzetközi tréningek sokaságán vettem részt és amelynek tapasztalatait munkám során is többször kellett alkalmaznom.

IV. Közelmúlt

Az elmúlt öt évben Farmoson, képviselői tevékenységem során törekedtem az elesettek és a gyámolításra szorulók védelmére, illetve szűkebb környezetünk emberhez méltó és igényes kialakításában való közreműködésre.

Az öt évvel ezelőtt tett vállalásaim felemás eredményt hoztak tekintettel arra, hogy a képviselő testület egyetlen jogászaként a többség a polgármester javaslatát elfogadva a jogi és pénzügyi bizottság helyett a kulturális bizottságba helyezett, hiába adtam tiltakozásomnak hangot. No comment.

Tehát nem indult jól a képviselői munkásságom ebből a szempontból. Törekedtem arra, hogy sűrű elfoglaltságom mellett a pénzügyi és jogi bizottság ülésein is meg tudjak jelenni élve tanácskozási jogommal.

V. Eddigi képviselői tevékenységem

Vállalásomnak és induló programomnak megfelelően benyújtottam egy javaslatot a helyi építési szabályzat módosítása tárgyában, amelyet a testület elfogadott és 2020. év eleje óta szakhatósági véleményezése, jóváhagyása jelenleg is folyamatban van a polgármester tájékoztatása szerint. No comment. 😕

Ezek a dolgok rendkívül lassan folynak. A polgármester úr a szerződött partnerünkre és annak lassú ügyintézésére hivatkozik. Ezzel együtt érdekesnek találom, hogy például a focipálya mögötti átjátszó torony építéséhez villámgyorsan sikerült módosítani a helyi építési szabályzatot, és ezek szakhatósági véleményezése és engedélyeztetése igen sebesen, pár hónap alatt megtörtént. Egyéb elfogadott javaslatok a ciklus eleje óta vagy még az előző ciklusból is akár folyamatban vannak.

A testület munkájához igyekeztem mindig együttműködően állni, a kulturális bizottság tagjaként a falunapok szervezésében, és lebonyolításában is aktív részt vállaltam.

VI. Előretekintés

Farmoson élve illetve a falu vezetés munkásságát is látva a képviselői időszakom elején kritikát fogalmaztam meg, amelynek tartalmi részével most is csak azonosulni tudok.

Reménybeli választott vezetői tisztségem viselése esetén is szeretném előtérbe helyezni a polgármesteri pozíció közszolgálati jellegét. Ez igaz az egész önkormányzatra, önkormányzatiságra is. Hitvallásom, hogy csak úgy lehet eredményt elérni, ha minden a problémában érintett fél megérti és megérteti a megoldandó kérdéseket.

Álláspontom szerint a polgármesternek egyszerre kell közvetíteni a felek között és menedzselni is lobbistaként a település ügyeit a döntési jogkörrel rendelkező szervek irányába.

VII. Problémák

Jelenleg a Farmosan élők tulajdonának védelme a falu vezetés szempontjából csak bűncselekmények elleni védelemre fókuszál. És még ezt a feladatot sem látja el felelőssége teljes tudatában. Nem árulok el nagy titkot amikor azt mondom hogy az elmúlt időszakban önerőből még a falu központjában sem sikerült a megfelelő technikai eszközök telepítése és működtetése, bár az elmúlt időszakban történt javulás ezen a terülteten.

Álláspontom szerint vagyonunk bűncselekmények elleni védelmén túl egyéb védelem is szükséges. Legfőképp házaink-ingatlanjaink, azok állékonysága, műszaki állapota érintettek ebben. A közúti forgalom által okozott rezgések csökkentése elsődleges cél kell legyen. A közúton közlekedők sebességének csökkentése ebben alapvető kérdés. Az el nem vezetett csapadékvíz rontja a közutak állapotát, csapadékos időben pedig még az aszfaltozott főútjaink mentén is méltatlan helyzetbe hozza a falu lakosait. Az autók, kamionok lecsapják vízzel, sárral a gyalogosokat, kerékpárosokat, de van ahol a házakra is jut belőle.

A korábban szakszerűtlenül elvégzett csatornázások és az ebből származó károk, az ezzel kapcsolatos igények összegyűjtése, bejelentése és akár a garanciális időn túl történő kijavítása, a további károk megelőzésének (pl.: házak süllyedése) menedzselése szintén polgármesteri feladat. Számításaim szerint csak a főútjaink mentén milliárdokban mérhető a kár, az értékcsökkenés, és a nem vagyoni jellegű kár, valamint az elmaradt haszon, amiért jelentős mértékben az önkormányzat lezserségét teszem felelőssé.

VIII. Elvégzendő feladatok

Tapasztalatom szerint a főutak mentén a forgalom által keltett rezgések majdnem minden házban okoznak károkat vagy életminőség romlást. Konkrét panaszokat hallok rezgő csillárokról, szekrényekről és kialvatlan szülőkről és gyermekekről. A falu csatornázott területein pedig átlagban minden negyedik-ötödik háznál volt, vagy jelenleg is van probléma a visszafolyó szennyvízzel, a csatorna elfagyásával, törésével és az ebből fakadó megsüllyedt házsarkokkal. Házaink egy jelentős része alkalmatlan a pihentető tartózkodásra, elértéktelenedett, vagy akár eladhatatlanná is vált az elmúlt hosszú évek során. Meglátásom szerint az elmúlt húsz-harminc év falu vezetése súlyos mulasztásban van ezen a területen. Elmulasztotta megtenni, meglépni azokat a nem is olyan bonyolult lépéseket, amelyek folyamatosan felszínen tartásával talán már túl tudtunk volna lépni ennyi idő elteltével ezeken a problémákon. Ezt a munkát el kell kezdeni.

– Csapadékvíz elvezetés – folyamatos karbantartás
– Forgalomlassítás, terelés – közútkezelő felé megfelelő kommunikáció
– Közterületek szabványnak megfelelő, esztétikus kialakítása és karbantartása

Ezek elsőbbséget élveznek, de természetesen nem csak ebből állnak a feladatok. Talán ezek legszembetűnőbbek, de ez nem csak az Öregszőlőben okoz emberhez méltatlan körülményeket, hanem például a Jászberényi út mentén gyalogosan, vagy kerékpárral közlekedők számára is egy csapadékosabb időszakban kihívást jelent, hogy tiszta ruhában jussanak el a faluközpontba ügyes bajos dolgaik elintézésére.

Az elmúlt évek farmosi tapasztalatai valamint korábbi nemzetközi tapasztalataim is azt mondatják velem, hogy megfelelő akarat, kitartás birtokában és folyamatos munka ráfordításával ezek a dolgok javíthatóak, még ha nyilvánvaló is, hogy az elmúlt húsz év összes problémáját nem lehet egyik pillanatról a másikra helyrehozni.

Kapcsolat

Dr. Kapronczi Mihály

önkormányzati képviselő