Dr. Kapronczi Mihály

polgármesterjelölt Farmos

Dr. Kapronczi Mihály

önkormányzati képviselő

Üdvözöllek!

I. Ki is dr. Kapronczi Mihály?

45 éves vagyok, jogi egyetemi és főiskolai diplomával. Diplomás szüleim révén debreceni gyökerekkel rendelkezek. 

 

Feleségemmel és két gyermekünkkel élek Farmoson. Ehhez a faluhoz 12 éve kötődök egyre több és több szállal. 

 

Mint önkormányzati képviselő, közvetlen kapcsolatban vagyok a helyiekkel, és ez inspirált arra, hogy immáron polgármesterként jelöltetve magam szolgáljam a közösséget. Ebben nagy hasznomra  van korábbi közszolgálati hazai és külhoni tapasztalatom és kapcsolatrendszerem.

II. Múltam

Összességében közel huszonöt évet szolgáltam a közt, beleértve a rendőrségi szolgálatot és a helyi önkormányzati képviselői tevékenységet. 

 

Mindig fontosnak tartottam az emberek érdekeinek a védelmét, az igazságot és a törvényesség betartását.

Rendőri karrierem után feleségemmel közösen vállalkozásba kezdtünk, amely éves árbevétele mintegy 100 millió forint körül alakult, és 9 alkalmazottat irányítottunk. A családalapítás új kihívások elé állított minket, és inkább az alkalmazotti és szellemi szabadfoglalkozású életet választottuk a család és nyugodtabb élet érdekében.

III. Szakmai tapasztalatok

Korábbi szolgálatom során két alkalommal is volt lehetőségem éveket eltöltenem háború sújtotta övezetben, ahol a nemzeti, nemzetiségi kisebbségek valamint hátrányos helyzetű csoportok helyzetével kimerítően foglalkoztam nemzetközi csoport tagjaként, továbbá korrupció ellenes mentorként is tevékenykedtem. 

 

Így összehasonlításképpen nemzetközi tapasztalatot, tudást és a polgármesteri szolgálatban is hasznosítható kapcsolatokat is szereztem. 

 

A következő területeken nem csak  hagomyányos iskolai, egyetemi képzést kaptam, de számtalan nemzetközi tréningen és konferencián vettem részt: 

– emberi méltóság, az emberhez méltó környezet, 

– a magán- és köztulajdon, 

– a szabad helyváltoztatás joga, 

– a családon belüli – és a párkapcsolaton belüli erőszak, 

– gyermekvédelem 

– az egyéb szempontból hátrányos helyzetűnek mondható csoportok azonosítása és segítése területén.

IV. Közelmúlt

Az elmúlt öt évben Farmoson a képviselőként végzett tevékenységem során sűrűn foglalkoztam az elesettek és a gyámolításra szorulók, vagy a jogaikban sértettek védelmével, valamint részt vettem közvetlen környezetünk emberhez méltó és igényes kialakításában.

Az öt évvel ezelőtti kezdet nem volt zökkenőmentes. A testület válastztott képviselői közül egyedüli jogászként, a többség a polgármester javaslatát elfogadva a jogi és pénzügyi bizottság helyett a kulturális bizottságba helyezett, annak ellenére, hogy tiltakoztam. Ennek ellenére törekedtem arra, hogy sűrű elfoglaltságom mellett részt vegyek a pénzügyi és jogi bizottság ülésein, élve tanácskozási jogommal.

V. Eddigi képviselői tevékenységem

Benyújtottam több javaslatot, például a helyi építési szabályzat módosítására és gyalogátkelőhelyek létesítésére vonatkozóan.

Kezdeményezésem eredményeként elkészült a vasútállomáson a bekamerázott biciklitároló. Rendszeresen részt vettem a testületi üléseken, és igyekeztem támogatni a döntések meghozatalát saját nézőpontommal.

Aktívan közreműködtem az elmúlt évek falunapi rendezvényeinek szervezésében is.

Bár nem mindig értettem egyet a többségi véleménnyel, elfogadtam a demokratikus döntéseket.

 

Jellemző rám, hogy kiállok a véleményem mellett, és álláspontom könnyen megismerhető. 

VI. Előretekintés

Farmoson élve és közelről figyelemmel kísérve a falu vezetését, már a képviselői időszakom elején kritikát fogalmaztam meg, amelynek tartalmával továbbra is jobbára csak azonosulni tudok.

Polgármesterkénti megválasztásom esetére, nyomatékosan hangsúlyoznám a pozíció közszolgálati jellegét. Ez vonatkozik az egész önkormányzatra és az önkormányzatiságra is.

Hiszem, hogy csak akkor érhetünk el eredményeket, ha minden érintett fél megérteti és egyben meg is érti a felmerülő kérdéseket.

Szerintem a polgármesternek egyaránt közvetítenie kell a felek között és menedzselnie kell a település ügyeit lobbistaként a döntéshozók felé.

VII. Problémák

Jelenleg Farmoson a lakók vagyonának védelme kizárólag a bűncselekmények elleni védelemre koncentrál. Bár a település nyugodt, mégis sokat kell tenni a biztonságért. Sajnos a központban hosszú ideig nem sikerült megfelelően működtetni a biztonsági rendszereket, bár mostanra már javulás tapasztalható ezen a területen.

Fontos lenne nemcsak a vagyonvédelemre összpontosítani, hanem más területeken is fejlődni. Például kiemelt figyelmet kellene fordítani a házak és ingatlanok állapotának megőrzésére és technikai felújítására. Az utakon okozott rezgések csökkentése lenne az elsődleges cél, valamint fontos lenne a járművek sebességének korlátozása. Az elvezetetlen csapadékvíz súlyosan károsíthatja az utakat, különösen a főutak mentén.

A korábban elhanyagolt csatornázások és az ebből adódó károk kezelése, valamint további károk megelőzése a polgármester feladata. A főutak mentén keletkező károk milliárdos értékűek lehetnek, amelyekért nem elhanyagolható mértékben az önkormányzat és annak vezetőjének a lezserségét teszem felelőssé.

VIII. Elvégzendő feladatok

A főutak mentén a forgalom által keltett rezgések sok házban okoznak károkat és életminőség romlást. Számos panasz érkezik rezgő csillárokról, szekrényekről és alvászavarról. A falu csatornázott területein pedig sok házban probléma van a visszafolyó szennyvízzel, a csatorna elfagyásával és törésével, ami megsüllyedett házsarkokhoz vezet.

Sok ház alkalmatlan a pihentető tartózkodásra és elértéktelenedett az elmúlt években. Az elmúlt évtizedekben a falu vezetése nem foglalkozott eléggé ezekkel a problémákkal, és sok lépést elmulasztott a megoldásuk érdekében.

Az elsődleges feladatok közé tartozik a csapadékvíz elvezetése és a csatornák, vízelvezető árkok folyamatos karbantartása, a közúti forgalom lassítása, valamint a közterületek esztétikus kialakítása és karbantartása. Ezek mellett más területeken is vannak problémák, például a Jászberényi út mentén gyalogosan vagy kerékpárral közlekedőknek nehéz tiszta ruhában eljutniuk a faluközpontba csapadékos időben.

Álláspontom szerint a fentiek kezelhetőek, élhetőbbé lehet tenni a falut. Megfelelő akarat és kitartás, valamint folyamatos munka ráfordításával, bár nyilvánvaló, hogy az elmúlt húsz év összes problémáját nem lehet egyik pillanatról a másikra megoldani.

Kapcsolat

Dr. Kapronczi Mihály

önkormányzati képviselő